Tính năng của ERP SIA

sia

Phần mềm quản lý Nhân sự

Cho chủ shop, chủ doanh nghiệp biết bộ phần nào làm hiệu quả, bộ phận nào chưa hiệu quả, nhân sự nào làm tốt, nhân sự nào cần đào tạo để cải thiện năng xuất lao động…

Phần mềm quản lý Marketing

Quản lý và đo lường các nhóm ads, chiến dịch marketing… cho chủ shop, chủ doanh nghiệp biết tỉ lệ quảng cáo chiến bao nhiêu % doanh thu, nhóm nào đang hiệu quả, nhóm nào kém hiệu quả…

Phần mềm quản lý Kế toán

Lãi lỗ theo thời gian thực, kiểm soát đến từng đợt trả COD xem có sai lệch hay không, Tiết kiệm thời gian làm việc, Tính chính xác cao, các báo cáo tài chính nhanh gọn, dễ dàng theo dõi.

 

Phần mềm quản lý Kho

Nhân viên làm, quản lý duyệt, nhập nhà cung cấp nào, xuất bán cho ai – thông tin người mua, hình ảnh hỏng như nào, tăng giảm trong kho, sản phẩm nào bán chạy, bán chậm, sản phẩm lãi cao…

Phần mềm quản lý Khách hàng

Thao tác đơn giản, có tới 4 giao diện khác nhau từ khách hỏi thăm, Khách đã mua chờ đóng gói, Đã gửi ke hoàn, rồi bảo hành, sẽ giúp các chủ shop, chủ DN Tăng tỉ lệ chốt, giảm đơn hoàn…